La Promesa 114 Epizoda

Pod Jimeninim pritiskom, Blanca priznaje da želi biti Manuelova prijateljica. Uzrujana, Jimena se ode požaliti Doñi Cruz na svoje nevolje. U međuvremenu, Blanca potiče Manuela da se mora odlučiti između Jane i Jimene.

Jana i Pía misle da bi Currov otac mogao biti Don Juan, pokojni braun Linaja. Curro se obrecne na oca zbog ružnog ponašanja prema Eugeniji. Teresa je zabrinuta te povjerava Jani svoje sumnje da Petra ljudima podmeće otrov.

Sve epizode serije La Promesa pogledajte Ovdje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *